Suradnja našeg stručnog tima i naših stalnih projektanata, kooperanata, nadzornih inženjera kroz niz godina rezultirala je vrhunskim rezultatima na području izgradnje stambenih i poslovnih objekata.