Kada kupac odluči kupiti određenu nekretninu može potpisati sa prodavateljem:

  • Predugovor o kupoprodaji nekretnine
  • Ugovor o kupoprodaji nekretnine

Predugovor o kupoprodaji nekretnine
Potpisuje se u 4 primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka i nije ga obvezno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Ugovor o kupoprodaji nekretnine
Obje ugovorne strane potpisuju ugovor u 2 primjerka.

Kupac sa oba primjerka ugovora odlazi javnom bilježniku kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe prodavatelja. Kupac kod javnog bilježnika preuzima 1 original ovjerenog ugovora o kupoprodaji te potreban broj ovjerenih kopija istog. Trošak ovjere potpisa snosi prodavatelj, a trošak potrebnih ovjerenih kopija ugovora o kupoprodaji snosi kupac.

Nakon odabira željene nekretnine te saznanja o njenoj cijeni i uvjetima kupnje od strane prodavatelja, kupac kontaktira banku i provjerava svoju kreditnu sposobnost, tj. koji iznos kredita može realizirati. Ukoliko je objekt u fazi izgradnje, a kupac diže hipotekarni kredit tada je moguće realizirati kredit isključivo u banci koja je partner u projektu odnosno koja financira izgradnju iz razloga jer banka ima upisano založno pravo na zemljištu na kojem se objekt gradi. Kupac nakon provedbe etažiranja u zemljišnim knjigama može realizirati stambeni kredit u bilo kojoj banci.

Kada se definira konkretna kupoprodaja nekretnine a to znači sklopljen je ugovor o kupoprodaji nekretnina, isti je ovjeren u javno bilježničkom uredu kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe prodavatelja, kupac s ovjerenim ugovorom, vlasničkim listom (koji mu je dostavio prodavatelj) te ostalom osobnom dokumentacijom u banci podiže zahtjev za odobrenje kredita.

Nakon odobrenja kredita, banka priprema dovoljan broj primjeraka ugovora o kreditu i zahtjev za uknjižbu hipoteke u gruntovnici. Ugovore o kreditu potrebno je solemnizirati u javnobilježničkom uredu. Troškovi solemnizacije ovise o visini odobrenog kredita i snosi ih kupac.

Potom kupac mora izvršiti upis hipoteke u gruntovnici, gdje predaje solemnizirani ugovor o kreditu i zahtjev za uknjižbu hipoteke banke na nekretninu. U gruntovnici kupac dobiva broj pod kojim se vodi njegov zahtjev/predmet.

Kada gruntovnica riješi kupčev zahtjev/predmet, o čemu kupac biva obaviješten putem rješenja o upisanom teretu, u gruntovnci je potrebno izvaditi novi vlasnički list odnosno ZK izvadak, na kojem je vidljiv upis hipoteke banke. Sa tim novim ZK izvadkom i rješenjem kupac odlazi u banku i dogovara samu isplatu kredita. Banka uplaćuje iznos kupoprodajne cijene iz ugovora na žiro račun prodavatelja u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

Nakon primljene uplate ukupne kupoprodajne cijene iz ugovora o kupoprodaji nekretnina prodavatelj izdaje kupcu potvrdu o uplati tzv. Tabularnu ispravu, a koju je potrebno ovjeriti u javno bilježničkom uredu kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe prodavatelja. Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva kupac podnosi u gruntovnici, pod istim brojem pod kojim se vodi njegov zahtjev/predmet.

Gruntovnica ili Zamljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Zagrebu, nalazi se u ulici Hrvatske bratske zajednice b.b., 10000 Zagreb, u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Radno vrijeme za građanstvo: pon, čet, pet 08,00 – 12,015 sati, a uto, sri 08,00 – 12,15 sati i 15,00-20,00 sati.

Dokumentacija potrebna za upis vlasništva:

  • prijedlog za upis vlasništva -2 primjerka
  • ovjereni ugovor o kupoprodaji
  • ovjerena Tabularna isprava
  • dokaz o državljanstvu stjecatelja
  • pristojba u iznosu 250,00 kn (uplatnicu kupiti u gruntovnici, a uplatu izvršiti na pošti)