PREČKO

Početkom 2020. godine započinjemo sa izgradnjom stambene građevine radne oznake Prečko sa rokom završetka proljeće 2021. godine. Projektirana građevina se nalazi u ulici Ive Tijardovića i ulici Dekanići, Zagreb, k.č. 5695/1, k.o. Vrapče

Stambena zgrada projektirana je kao peteroetažna /PR+1+2+3+4/ građevina nad dvoetažnom podzemnom garažom. U građevini su smještene stambene jedinice / 73 stana/ na 5 nadzemnih etaža. Sastoji se od dvije stubišne jedinice, A i B. U stubišnoj jedinici A nalaze se 34 stana, a u stubišnoj jedinici B 39 stanova.

U podrumima je osigurano 78 parkirno-garažnih mjesta i 73 spremišta za stanare. Vertikalna komunikacija je ostvarena dvokrakim stubištima i dizalima koja povezuju 5 nadzemnih etaže s garažnim prostorom na etaži -1 i -2.

• Ulazi u dvije stambene vertikale (dva lifta i dva stubišta) su iz unutarnjeg dvorišta sa sjeverne strane.
• Sa južne strane parcele nalazi se kolna rampa kojom je omogućeno spuštanje u podzemne etaže podrum -1 i -2.
• Nosiva konstrukcija zgrade biti će izvedena od armiranobetonske monolitne konstrukcije. Nosiva konstrukcija su ab zidovi i grede, preko kojih su položene ab ploče. Stubišna jezgra i krakovi, kao i okno dizala su monolitni armiranobetonski.
• Konstruktivna visina nadzemnih etaža iznosi 2.95 m (svijetla visina stanova je 2.60 m). Podzemna etaža -1 ima konstruktivnu visinu 3,20 m, a etaža -2 konstruktivnu visinu 2,85 m. Podrumske etaže se izvode od vodonepropusnog betona.
• Fasadni zidovi su armiranobetonski. Toplinska zaštita će se izvesti povezanim sustavom za vanjsku toplinsku izolaciju -ETICS debljina sloja je 14c m (stiropor sa završnom dekorativnom silikatnom žbukom)
• U stanovima je predviđena PVC stolarija sa prekinutim toplinskim mostovima i ostakljenjem „izo“ staklom, LOW-e.
• Krov je klasični ravni neprohodni, koji će se završno prekriti slojem oblutka.