SIGET 7

Siget 7 – Radmanovačka ulica 2o.

U ljeto 2018. godine započinjemo sa izgradnjom stambene zgrade radne oznake Siget 7 koja predstavlja nastavak mini prostornog obuhvata u kojemu su izgrađene zgrade na južnoj strani odvojka Radmanovačke ulice.

Glavna oblikovna značajka građevine je njezina tlocrtna i visinska razvedenost. Volumeni su oblikovani kao jednostavni kubusi – fasadna platna s rupama/otvorima.

Građevina je stambene namjene s jednom podzemnom etažom (djelomično) i 4 nadzemne (prizemlje, 1. kat, 2. kat, uvučeni kat). Građevina se sastoji od dvije stubišne jedinice, A i B. U nadzemnim etažama nalaze se jednoetažni stanovi u koje se ulazi iz stubišta A i B. U troetažne stanove koji su smješteni centralno, između stubišta A i B, ulazi se direktno izvana. Ti stanovi imaju stambene prostore u prizemlju i 1. katu, te sporedne prostore u podrumu. Ostatak podrumske etaže namijenjen je spremištima stanara. U prizemlju se osim stanova nalaze još i individualne garaže. Svi prizemni stanovi su u razini okolnog terena što im omogućava vezu s privatnim vrtovima u nastavku terasa.