VRBANI

STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA VRBANI

Lopatinečka ulica, Zagreb, k.č. 5985/2, k.o. Vrapče

Stambeno poslovna zgrada projektirana je kao šesteroetažna /PR+1+2+3+4+5/ građevina nad jednoetažnom podzemnom garažom.

U građevini su smještene stambene jedinice /58 stanova/ na 5 nadzemnih etaža, dok su u prizemlju dva poslovna prostora, te ugostiteljski i trgovački prostor. U podrumu je osigurano 58 parkirno-garažnih mjesta i 27 spremišta za stanare, te toplinska podstanica i stubišta sa liftovima. Vertikalna komunikacija je ostvarena dvokrakim stubištima i putničkim dizalima koja povezuju 6 nadzemnih etaže s garažnim prostorom na etaži -1.

  • Ulazi u dvije stambene vertikale (dva lifta i dva stubišta) su iz unutarnjeg dvorišta.
  • Sa jugoistočne strane parcele nalazi se kolna rampa kojom je omogućeno spuštanje u podzemnu etažu: podrum -1.
  • U prizemlju, na sjeveroistočnoj strani zgrade predviđena su parkirna mjesta za ugostiteljski prostor i trgovinu.
  • Etaže od 1. kata do 5. kata su stambene namjene.
  • Na etažama 1., 2., 3., 4., i 5. kata je predviđeno 58 stanova.
  • Nosiva konstrukcija zgrade biti će izvedena od armiranobetonske monolitne konstrukcije. Nosiva konstrukcija su ab zidovi i grede, preko kojih su položene ab ploče. Stubišna jezgra i krakovi, kao i okno dizala su monolitni armiranobetonski.
  • Konstruktivna visina stambenih katova iznosi 2.85m (svijetla visina stanova je 2.70m). Prizemlje ima konstruktivnu visinu 4.32 m, podzemna etaža ima konstruktivnu visinu 3,17m u zoni ispod zgrade, te 2,92 m u zoni ispod ostatka prizemlja. Ispod građevine je predviđena podrumske etaža koja se izvodi od vodonepropusnog betona.
  • Pročelje građevine izvesti će se u kombinaciji kompozitnih ploča u prizemlju i ETICS sustava fasade na gornjim etažama (debljina toplinske izolacije je 15cm).
  • Vanjska bravarija je aluminijska u boji antracita, a ostakljenje je trostrukim izo staklom.
  • Krov je klasični ravni, sa završnom hidroizolacijom, minimalnog nagiba 1,5% sakriven iza ravne krovne atike. Toplinska izolacija krova je debljine 24cm.