SIGET 2. FAZA

Siget 5C – Radmanovačka bb

ZAPOČELA JE GRADNJA STAMBENE GRAĐEVINE OPERATIVNE OZNAKE SIGET 5C / 2. FAZA 

Započeli smo sa izgradnjom druge faze stambene građevine radne oznake “C” koja predstavlja nastavak mini prostornog obuhvata u kojem su izgrađene zgrade “Siget 5A”, “Siget 5B” 2014. godine i Siget 5C prva faza koja će biti dovršena 2017. godine.

Novi objekt je kao i prethodni koncipiran kao spoj više volumena, tako da slijedimo koncept uređenja prostornog obuhvata. Nova zgrada je slobodnostojeća, tlocrtno i visinski raščlanjena u obliku “češlja” koji se sastoji od uzdužne lamele koja se proteže u smjeru istok zapad u južnom dijelu parcele, te 4 “tornjića” s njene sjeverne strane. Lamela i “tornjići” međusobno su povezani spojnim mostovima na zadnje 3 etaže.

Dva srednja “tornjića” su u odnosu na uzdužnu lamelu denivelirani za pola etaže što omogućava i djelomičnu izvedbu podruma u tom dijelu zgrade. U prizemlju rubnih “tornjića” nalaze se individualne garaže, dok se u (visokom) prizemlju srednjih tornjića nalaze stanovi kao i u uzdužnoj lameli gdje su oni u razini okolnog terena što im omogućava vezu s privatnim vrtovima u nastavku terasa.

Svaki stan ima mogućnost kupnje parkirnog mjesta ispred zgrade i spremišta u podrumu zgrade, a moguća je i kupnja garaže. Pristup objektu je sa odvojka Radmanovčke ulice. Svaki stan ima osigurano parkirno mjesto ispred zgrade i spremište u podrumu zgrade, a moguća je kupnja i garaže.